11CFT

Something went wrong. Please try again later...
11CFT - specjalista do kiszonek z kukurydzy

11CFT marki Pioneer® jest rewolucyjnym opatentowanym produktem przeznaczonym do kiszonek z kukurydzy, który:

  • poprawia strawność włókna,
  • pozwala na lepsze wykorzystanie kiszonki z kukurydzy.

11CFT zawiera nowatorski szczep bakterii Lactobacillus buchneri, który:

  • produkuje specyficzne enzymy, ułatwiające strawność włókna,
  • redukuje straty w kiszonce i przedłuża jej stabilność podczas skarmiania.

Oprócz bakterii wytwarzających enzymy, 11CFT zawiera również unikalny opatentowany szczep Lactobacillus casei, opracowany do:

  • wspomagania procesu fermentacji poprzez produkcję kwasu mlekowego, skutecznie obniżającego pH oraz chroniącego składniki odżywcze (cukry, skrobia),
  • stworzenia idealnego środowiska dla wzrostu i rozmnażania L. buchneri, wytwarzającego enzymy, które sprawiają, że włókno staję się bardziej dostępne  dla mikroorganizmów w żwaczu.

 

Dostępny jako produkt rozpuszczalny w wodzie, w opakowaniach dostosowanych do użycia w aplikatorach Appli-Pro® firmy Corteva Agrisciencelub wymieszane w innych zbiornikach dozujących.

Optymalne zakresy wilgotności całych roślin dla kiszonek z kukurydzy traktowanych preparatem 11CFT marki Pioneer®


Linia mleczna

,,Linia mleczna’’ formuje się, tworząc swego rodzaju oddzielenie skrobi twardej od miękkiej. Jest obecna w koronie ziarniaka i postępuje w kierunku podstawy lub koniuszka ziarniaka, co zazwyczaj trwa od trzech do czterech tygodni. Całkowity czas tego procesu zależy od temperatury, dostępności wilgotności oraz genetyki odmiany. Ziarno kukurydzy zawiera dużo łatwo strawnych węglowodanów, a mało włókna, co powoduje, że ma najwyższą wartość energetyczną ze wszystkich zbóż uprawianych w Polsce. Zawiera mało białka o niskiej wartości biologicznej (mało aminokwasów egzogennych). Dawki pokarmowe z większym udziałem kukurydzy powinny być dokładnie bilansowane pod względem zawartości aminokwasów. Tłuszcz kukurydziany bogaty jest w witaminę E i ksantofile (barwniki), które nadają intensywne zabarwienie żółtku jaja kurzego i żółtawe zabarwienie skórze brojlera kurzego. Występują w nim również duże ilości nienasyconych kwasów tłuszczowych, które powodują występowanie miękkości słoniny. Ziarno kukurydzy nie zawiera substancji antyodżywczych, jest smaczne i chętnie pobierane przez zwierzęta (dr hab. Zbigniew Podkówka, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy).

11CFT to nowoczesny dodatek mikrobiologiczny, który nie tylko chroni paszę zawartą w silosie, ale i zwiększa jej wartość odżywczą. Jest to jedyny produkt na świecie o potrójnym działaniu, które polega na szybkim i skutecznym zakwaszeniu produktu zawartego w silosie, na stabilizacji tlenowej kiszonki z kukurydzy oraz na ulepszeniu parametrów degradowalności włókien zawartych na ściance komórki. Specjalne szczepy bakterii, które są zawarte w 11CFT  i opatentowane przez Pioneer® wytwarzają enzymy zwiększające strawność włókien kukurydzy i udostępniające również ściankę komórki, która bierze udział w procesie fermentacji za sprawą bakterii bytujących w żwaczu. 11CFT jest produktem, który został opracowany specjalnie dla kiszonek z kukurydzy.

ZASADA DZIAŁANIA 11CFT

11CFT zawiera specjalny szczep bakterii Lactobacillus buchneri, które mnożą się w kiszonce z kukurydzy zawartej w silosie, wytwarzając ciągle dwa rodzaje enzymów zwanych esterazami kwasu ferulowego oraz acetyloesterazami, które podczas przebywania w pryzmie zmieniają strukturę ścianki komórkowej, przerywając wiązania między ligniną i celulozą. Dzięki temu działaniu osady z ligniny, które chronią i utwardzają ściankę komórki, otwierają się, umożliwiając bakteriom zawartym w żwaczu wykorzystanie części włókna, które w normalnych warunkach byłoby niedostępne. Końcowy rezultat to wzrost strawności włókna NDF, którego wartość oscyluje między 2 a 5%, przy jednoczesnym wzroście energii dostępnej dla zwierzęcia w celu produkcji mięsa i mleka.

Ponadto 11CFT – poza rozkładaniem włókna – pełni dwie ważne funkcje:

– skraca czas fermentacji i umożliwia szybszy spadek pH zakiszanej masy, zapewniając możliwość dłuższego przechowywania składników odżywczych (skrobia i cukry),
– zwiększa stabilność tlenową otwartej pryzmy, wytwarzając specjalny profil lotnych kwasów tłuszczowych, będących w stanie zahamować rozwój drożdży, pleśni i szkodliwych kolonii drobnoustrojów.