11CH4

Something went wrong. Please try again later...
11CH4 -  SPECJALISTA ZAKISZANIA SUROWCA PRZEZNACZONEGO DO BGOGAZOWNI

11CH4 marki Pioneer® jest rewolucyjnym opatentowanym produktem do zakiszania surowca przeznaczonego do biogazowni

  • poprawia strawność włókna
  • pozwala uzyskać więcej energii z kiszonek, 
  • co obniża koszty suplementacji,
  • usprawnia proces fermentacji.


11CH4 zawiera oryginalny szczep bakterii Lactobacillus buchneri LN 40177, który:

  • wytwarza dwa rodzaje enzymów zwanych esterazami kwasu ferulowego oraz acetyloesterazami,
  • enzymy zmieniają ścianę komórkową, niszcząc wiązania między ligniną i celulozą.


11CH4 to specjalista w biogazowni:

  • 8% wyższa wydajność metanu, dzięki lepszemu rozkładowi mikrobiologicznemu włókna w fermentatorze,
  • szybszy rozkład substratów, enzymy produkowane przez L. buchneri  umożliwiają  lepsze wykorzystanie powierzchni roślin poprzez szybki i lepszy rozkład włókna,
  • lepsza stabilność tlenowa, umiarkowane zagrzewanie – 50% mniej strat w kiszonce.

Dostępny jako produkt rozpuszczalny w wodzie, w opakowaniach dostosowanych do użycia w aplikatorach Appli-Pro® firmy Corteva Agriscience lub wymieszane w innych zbiornikach dozujących.

ZASADA DZIAŁANIA PREPARATU 11CH4

11CH4 to dodatek mikrobiologiczny o formule odpowiednio opracowanej do zakiszania surowca przeznaczonego do produkcji biogazu.  Dzięki dobranej formule mikrobiologicznej preparat 11CH4 służy do zwiększania produkcji metanu i wpływa na polepszenie nie tylko konserwacji kiszonek w początkowym etapie, ale i na zwiększenie ich możliwości energetycznych.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej „technologii trawienia włókna”, opracowanej przez Pioneer®, preparat 11CH4 zwiększa stabilność tlenową kiszonek i równocześnie polepsza parametry degradowalności włókien zawartych na ściance komórki. Taki efekt działania jest możliwy dzięki odpowiednio wyselekcjonowanym szczepom bakterii Lactobacillus buchneri, które wytwarzają enzymy uczestniczące w procesie degradacji wiązań między ligniną i celulozą, naruszając fizyczną strukturę ścianek komórkowych i czyniąc je bardziej podatnymi na fermentację mikrobiologiczną, czyli na wytwarzanie metanu. 

Z punktu widzenia produkcji, mniejsze przyleganie między ligniną a celulozą oznacza, że włókno jest bardziej podatne na działanie bakterii, co w efekcie prowadzi do zwiększenia produkcji biogazu. Do tych korzyści należy dodać jeszcze obniżenie tendencji do powstawania powierzchniowych narostów gnojowicy, co pozwala na obniżenie intensywności mieszania i wstrząsania gnojowicy, prowadząc do zmniejszenia kosztów energetycznych. Ponadto 11CH4, poza wymienionymi wyżej właściwościami, posiada również zdolność polepszania konserwacji kiszonki, redukując zjawisko zagrzewania się masy w silosie i zwiększając stabilność tlenową otwartej pryzmy. Przeprowadzone próby pokazują, w jaki sposób, po zastosowaniu produktu 11CH4 można dwukrotnie zmniejszyć straty tlenowe.

Korzyści ze stosowania produktu 11CH4 marki Pioneer®

1. Ciągła produkcja enzymów
Bakterie zawarte w 11CH4 wytwarzają enzymy umożliwiające łamanie wiązań chemicznych między włóknem a celulozą, ściśle powiązanych ze ścianką komórkową, modyfikując w ten sposób strukturę fizyczną i czyniąc ją mniej zwartą.

2. Zwiększona produkcja biogazu
Liczne próby fermentacji potwierdziły zdolność 11CH4 do zwiększania skuteczności procesu konwersji biomasy na metan. W przypadku kiszonek poddanych zabiegowi z 11CH4 bakterie wystepujace w komorze fermentacyjnej moga od razu wykorzystać cały potencjał energetyczny ścianki komórkowej.