P7948 - kukurydza

P8240

Kukurydza

Mieszaniec typu M3 na kiszonkę

 

 

Średnio wczesny

FAO: K240-250
Typ – mieszaniec pojedynczy SC
Typ ziarna – dent

Cechy:

  • Kiszonka o wysokiej zawartości skrobi bardzo dobrze degradowalnej w żwaczu
  • Odmiana elastyczna w terminie zbioru, przy opóźnionym zbiorze ziarno jest nalewane skrobią i dobrze dojrzewa
  • Dobry wzrost początkowy
  • Dobra tolerancja na chłody
  • Stabilnie plonuje w różnych warunkach środowiskowych
Plon kiszonki
Plon kiszonki Plon kiszonki Plon kiszonki
Jakość kiszonki
Jakość kiszonki Jakość kiszonki
CCM
CCM CCM CCM
Ziarno
Ziarno Ziarno Ziarno

Korzyści

Sprawdź, co możesz zyskać

Doskonałe plonowanie

Doskonałe plonowanie

Wysoki stay-green

Wysoki stay-green

Jakościowa kiszonka

Jakościowa kiszonka

Charakterystyka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Profil agronomiczny

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Skala: 1–3 – niski/wolny, słaba, wolne; 4–6 – dobry/dobra/dobre; 7–9 – bardzo dobry/bardzo dobra/bardzo dobre

Zalecenia uprawowe

Polecany do uprawy w całej Polsce, na dobrych i średnich glebach, w odpowiedniej obsadzie. Dla wytworzenie dużej ilości masy zielonej potrzebuje dobrego zaopatrzenia w wodę, doskonale rośnie na polach dobrze nawożonych obornikiem. Podczas wzrostu wegetatywnego potrzebuje wody, unikać gleb.

Wymagania glebowe

Produkt marki Pioneer® z Katalogu Wspólnotowego, w doświadczeniach firmy Corteva Agriscience w Polsce.
Opis profili agronomicznych oraz ocena punktowa na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer®. Ocena wyznaczona na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych oraz typów gleb, wyznacza średnią dla danego rejonu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalne mogą oddziaływać negatywnie.