P8683 - kukurydza

P8683

Kukurydza

Kiszonkowa nowość

 

Średnio późny

FAO: K260

Typ – mieszaniec pojedynczy SC
Typ ziarna – dent


Cechy:

  • Stabilny dostawca masy zielonej o znakomitych cechach agronomicznych.
  • Rośliny duże i wysokie, o mocnych i zdrowych łodygach, wysoka zawartość skrobi w kiszonce
  • Rośliny o bardzo wysokim plonie zielonej masy i ogólnym suchej masy
  • Bardzo dobry wzrost początkowy
Plon kiszonki
Plon kiszonki Plon kiszonki Plon kiszonki
Jakość kiszonki
Jakość kiszonki Jakość kiszonki Jakość kiszonki
CCM
CCM CCM CCM
Ziarno
Ziarno Ziarno Ziarno

Korzyści

Sprawdź, co możesz zyskać

Doskonałe plonowanie

Doskonałe plonowanie

Wysoki stay-green

Wysoki stay-green

Jakościowa kiszonka

Jakościowa kiszonka

Charakterystyka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Profil agronomiczny

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Skala: 1–3 – niski/wolny, słaba, wolne; 4–6 – dobry/dobra/dobre; 7–9 – bardzo dobry/bardzo dobra/bardzo dobre

Zalecenia uprawowe

Polecany do uprawy w całej Polsce, na dobrych i średnich glebach, dostarcza wysokie plony zielonej masy, o dobrej zdrowotności i wysokiej jakości.

Wymagania glebowe

Produkt marki Pioneer® z Katalogu Wspólnotowego, w doświadczeniach firmy Corteva Agriscience w Polsce. Opis profili agronomicznych oraz ocena punktowa na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer®. Ocena wyznaczona na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych oraz typów gleb, wyznacza średnią dla danego rejonu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalne mogą oddziaływać negatywnie.