P9234 - kukurydza

P9889

Kukurydza

Podwyższona tolerancja na niedobory wody

 

Bardzo późny

FAO: K310; Z300
Typ – mieszaniec pojedynczy SC
Typ ziarna – dent

Cechy:

Bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno

Tolerancja na wysokie temperatury

Rośliny średnio wysokie, kompaktowe, o mocnych łodygach, kolby wyżej zawieszone

Plon kiszonki
Plon kiszonki Plon kiszonki Plon kiszonki
Jakość kiszonki
Jakość kiszonki Jakość kiszonki
CCM
CCM CCM CCM
Ziarno
Ziarno Ziarno Ziarno Ziarno

Korzyści

Sprawdź, co możesz zyskać

Doskonałe plonowanie

Doskonałe plonowanie

Wytrzymałość na suszę

Wytrzymałość na suszę

Intensywny dry-down

Intensywny dry-down

Charakterystyka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Profil agronomiczny

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Skala: 1–3 – niski/wolny, słaba, wolne; 4–6 – dobry/dobra/dobre; 7–9 – bardzo dobry/bardzo dobra/bardzo dobre

Zalecenia uprawowe

Polecany do uprawy  na stanowiskach narażonych na okresowe niedobory wody, w odpowiedniej obsadzie, toleruje wysoką temperaturę. 

Wymagania glebowe

Produkt marki Pioneer® z Katalogu Wspólnotowego, w doświadczeniach firmy Corteva Agriscience w Polsce.
Opis profili agronomicznych oraz ocena punktowa na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer®. Ocena wyznaczona na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych oraz typów gleb, wyznacza średnią dla danego rejonu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalne mogą oddziaływać negatywnie.