PR39H32 - kukurydza

PR39H32

Kukurydza

Stabilny i doceniany

 

Wczesny

FAO: K230; Z240
Typ – mieszaniec pojedynczy SC
Typ ziarna – flint

Cechy:

  • Bardzo wysokie plony ziarna nadającego się również na przemiał
  • Mieszaniec bogato ulistniony dający kiszonkę o znakomitych parametrach jakościowych
  • Podwyższona odporność na głownię pylącą
  • Stabilna odmiana na przełomie wielolecia
Plon kiszonki
Plon kiszonki Plon kiszonki
Jakość kiszonki
Jakość kiszonki Jakość kiszonki Jakość kiszonki
CCM
CCM CCM CCM
Ziarno
Ziarno Ziarno Ziarno

Korzyści

Sprawdź, co możesz zyskać

Doskonałe plonowanie

Doskonałe plonowanie

Doskonały wzrost początkowy

Doskonały wzrost początkowy

Intensywny dry-down

Intensywny dry-down

Charakterystyka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Profil agronomiczny

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Skala: 1–3 – niski/wolny, słaba, wolne; 4–6 – dobry/dobra/dobre; 7–9 – bardzo dobry/bardzo dobra/bardzo dobre

Zalecenia uprawowe

Toleruje okresowe niedobory wody, stabilnie plonuje w różnych warunkach klimatycznych i glebowych.

Wymagania glebowe

Produkt marki Pioneer® z Katalogu Wspólnotowego, w doświadczeniach firmy Corteva Agrisciencew Polsce.
Opis profili agronomicznych oraz ocena punktowa na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer®. Ocena wyznaczona na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych oraz typów gleb, wyznacza średnią dla danego rejonu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalne mogą oddziaływać negatywnie.