P8244 - kukurydza

P8244 

Kukurydza

Wysokie parametry jakościowe kiszonki

 

Średnio wczesny

FAO: K240
Typ – mieszaniec pojedynczy SC
Typ ziarna – dent

Cechy:

  • Wysoki plon suchej masy
  • Dobry rozwój początkowy i odporność na okresowe spadki temperatur
  • Wysoko tolerancyjna na Helminthosporium turcicum – grzyb pasożytniczy powodujący żółtą plamistość liści kukurydzy
Plon kiszonki
Plon kiszonki Plon kiszonki Plon kiszonki
Jakość kiszonki
Jakość kiszonki Jakość kiszonki Jakość kiszonki
CCM
CCM CCM
Ziarno
Ziarno Ziarno Ziarno

Korzyści

Sprawdź, co możesz zyskać

Doskonałe plonowanie

Doskonałe plonowanie

Bardzo dobry stay-green

Bardzo dobry stay-green

Jakościowa kiszonka

Jakościowa kiszonka

Charakterystyka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Profil agronomiczny

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Skala: 1–3 – niski/wolny, słaba, wolne; 4–6 – dobry/dobra/dobre; 7–9 – bardzo dobry/bardzo dobra/bardzo dobre

Zalecenia uprawowe

Polecany do uprawy w rejonach ciepłych w odpowiedniej obsadzie. Możliwy jest wczesny wysiew na suchych stanowiskach.

Wymagania glebowe

Produkt marki Pioneer® z Katalogu Wspólnotowego, w doświadczeniach firmy Corteva Agriscience w Polsce.
Opis profili agronomicznych oraz ocena punktowa na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer®. Ocena wyznaczona na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych oraz typów gleb, wyznacza średnią dla danego rejonu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalne mogą oddziaływać negatywnie.