P8904 - kukurydza

P8904

Kukurydza

Wysokie plony kiszonki doskonałej jakości o wysokiej zawartości skrobi

 

Średnio późny

FAO: K260; Z260
Typ – mieszaniec pojedynczy SC
Typ ziarna – dent


Cechy:

Mieszaniec ziarnowy o podwyższonej tolerancji na niedobory wody, wysoko i stabilnie plonujący w uprawie na ziarno, może być uprawiany na CCM oraz kiszonkę

Rośliny średnio wysokie, o mocnych łodygach, kolby średnio wysoko zawieszone, łodygi i liście bardzo zdrowe, wysoka tolerancja na głownię pylącą

Dobrze plonuje w warunkach stresu suszy, doskonale zaadaptowana do różnych warunków klimatyczno-glebowych

Duży udział ziarna w kiszonce – dobrze dojrzewa

Bardzo dobra odporność na wyleganie

Plon kiszonki
Plon kiszonki Plon kiszonki
Jakość kiszonki
Jakość kiszonki Jakość kiszonki Jakość kiszonki
CCM
CCM CCM CCM
Ziarno
Ziarno Ziarno Ziarno

Korzyści

Sprawdź, co możesz zyskać

Doskonałe plonowanie

Doskonałe plonowanie

Dobry wzrost początkowy

Dobry wzrost początkowy

Jakościowa kiszonka

Jakościowa kiszonka

Charakterystyka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Profil agronomiczny

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Skala: 1–3 – niski/wolny, słaba, wolne; 4–6 – dobry/dobra/dobre; 7–9 – bardzo dobry/bardzo dobra/bardzo dobre

Zalecenia uprawowe

Polecany do uprawy w całej Polsce, szczególnie na ziarno, na dobrych i średnich glebach w odpowiedniej obsadzie. Dostarcza wysokie plony skrobi z ha. Z uwagi na duży udział ziarna zbierać na kiszonkę gdy linia mleczna będzie dalej niż 2/3, wymagany zgniatacz ziarna.

Wymagania glebowe

Produkt marki Pioneer® z Katalogu Wspólnotowego, w doświadczeniach firmy Corteva Agriscience w Polsce.
Opis profili agronomicznych oraz ocena punktowa na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer®. Ocena wyznaczona na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych oraz typów gleb, wyznacza średnią dla danego rejonu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalne mogą oddziaływać negatywnie.