PR44D06 - rzepak

PR44D06

Rzepak

Zima się go nie ima

 

Mieszaniec półkarłowy

 

  • Wybitna zimotrwałość
  • Uniwersalna pod kątem stanowisk glebowych
  • Odmiana o pokroju świecznika doskonale nadająca się do siewu punktowego i technologii strip-till
  • Niska biomasa, ułatwiony omłot

 

Liczba wysiewu nasion/m²:
40 wczesny
50 optymalny

Do pobrania

Zawartość oleju
43,0% Zawartość oleju
Zawartość glukozynolanów
11,9 Zawartość glukozynolanów
Plon nasion
Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna
Plon oleju
Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju

Korzyści

Sprawdź, co możesz zyskać

Wysoka zimotrwałość

Wysoka zimotrwałość

Siew punktowy

Siew punktowy

Odporny na wyleganie

Odporny na wyleganie

Charakterystyka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Profil agronomiczny

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Skala: 1–3 – średnia/wolny/wczesne/niskie; 4–6 – dobra/średni/średnio wczesne/średnie; 7–9 – bardzo dobra/szybki/średnio późne/wysokie

Zalecenia uprawowe

PR44D06 należy do starszej generacji odmian półkarłowych niemniej jednak ciągle cieszy się uznaniem producentów rzepaku. Wysoka tolerancja na słabsze stanowiska glebowe to mocny punkt odmiany. Zalecane normy wysiewu wskazują, że PR44D06 nie powinna być wysiewana w terminach opóźnionych. Ochrona fungicydowa w okresie jesiennej wegetacji w fazie 4-6 liścia, głównie w kierunku ochrony przed suchą zgnilizną kapustnych. Skracanie, pół zalecanych dawek. Jako, że odmiana należy do najniższych Maximusów nie zaleca się regulacji pędu głównego w okresie wegetacji wiosennej. zalecana ochrona przed zgnilizną twardzikową w czasie opadania płatków kwiatowych.  Nadaje się do siewu punktowego i technologii strip-till.

Wymagania glebowe

Produkt marki Pioneer® z Katalogu Wspólnotowego, w doświadczeniach firmy Corteva Agriscience w Polsce.
Opis profili agronomicznych oraz ocena punktowa na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer®. Ocena wyznaczona na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych oraz typów gleb, wyznacza średnią dla danego rejonu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalne mogą oddziaływać negatywnie.