PT264 - rzepak

PT264

Rzepak

Odmiana, na którą warto postawić

Mieszaniec klasyczny

 

  • Bardzo stabilne plonowanie również na słabszych glebach
  • Świetnie nadaje się do siewu punktowego i technologii strip-till
  • Dobra tolerancja na osypywanie nasion
  • Odmiana o dobrym zaolejeniu

Liczba wysiewu nasion/m²:
40 wczesny
45 optymalny
50 opóźniony

Do pobrania

Zawartość oleju
48,2% Zawartość oleju
Zawartość glukozynolanów
12,0-14,0 Zawartość glukozynolanów
Plon ziarna
Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna
Plon oleju
Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju

Korzyści

Sprawdź, co możesz zyskać

Wysoka zawartość oleju

Wysoka zawartość oleju

Wysoki plon

Wysoki plon

Siew punktowy

Siew punktowy

Charakterystyka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Profil agronomiczny

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Skala: 1–3 – średnia/wolny/wczesne/niskie; 4–6 – dobra/średni/średnio wczesne/średnie; 7–9 – bardzo dobra/szybki/średnio późne/wysokie

Zalecenia uprawowe

Rośliny o dobrej zimotrwałości i odporności zwłaszcza na Phoma, zalecany zabieg na opadanie płatka przeciw zgniliźnie twardzikowej (Sclerotinia).

Wymagania glebowe

Produkt marki Pioneer® z Katalogu Wspólnotowego, w doświadczeniach firmy Corteva Agriscience w Polsce.
Opis profili agronomicznych oraz ocena punktowa na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer®. Ocena wyznaczona na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych oraz typów gleb, wyznacza średnią dla danego rejonu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalne mogą oddziaływać negatywnie.