PT264 - rzepak

PT264

Rzepak

Odmiana, na którą warto postawić

 

Mieszaniec klasyczny

 

  • Bardzo stabilne plonowanie również na słabszych glebach
  • Świetnie nadaje się do siewu punktowego i technologii strip-till
  • Dobra tolerancja na osypywanie nasion
  • Odmiana o dobrym zaolejeniu

Liczba wysiewu nasion/m²:
40 wczesny
45 optymalny
50 opóźniony

Do pobrania

Zawartość oleju
44,8% Zawartość oleju
Zawartość glukozynolanów
12,0-14,0 Zawartość glukozynolanów
Plon nasion
Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna
Plon oleju
Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju

Korzyści

Sprawdź, co możesz zyskać

Wysoka zawartość oleju

Wysoka zawartość oleju

Wysoki plon

Wysoki plon

Siew punktowy

Siew punktowy

Charakterystyka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Profil agronomiczny

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Skala: 1–3 – średnia/wolny/wczesne/niskie; 4–6 – dobra/średni/średnio wczesne/średnie; 7–9 – bardzo dobra/szybki/średnio późne/wysokie

Zalecenia uprawowe

PT264 jest najbardziej uniwersalną odmianą w portfolio marki Pioneer. Ta odmiana poradzi sobie w każdym miejscu na terenie kraju z wyjątkiem miejsc zainfekowanych kiłą kapustnych.  Bardzo dobrze plonuje nawet na słabszych glebach, a im wyższy kompleks glebowy tym wyższy potencjał plonowania odmiany PT264. Posiada bardzo dobry rozwój początkowy przed zimą oraz wysoka zimotrwałość przez co nadaje się do siewów w terminach wczesnych, optymalnych i opóźnionych. Regulację należy przeprowadzić jesienią w fazie 4-6 liści przy czym w terminie siewu opóźnionym regulację należy opóźnić do 6 liścia. Wiosenna regulacja zaraz po ruszeniu wegetacji i strzeleniu w pęd. Kwitnienie i dojrzałość zbiorczą osiąga średniowcześnie a plony ziarna sięgają bardzo wysoko tak jak i jego zaolejenie.

Wymagania glebowe

Produkt marki Pioneer® z Katalogu Wspólnotowego, w doświadczeniach firmy Corteva Agriscience w Polsce.
Opis profili agronomicznych oraz ocena punktowa na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer®. Ocena wyznaczona na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych oraz typów gleb, wyznacza średnią dla danego rejonu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalne mogą oddziaływać negatywnie.