PT275 - rzepak

PT275

Rzepak

Nowość, na którą warto postawić

Mieszaniec klasyczny

 

  • Bardzo wysoki plon ziarna i oleju
  • Rośliny o mocnej łodydze, odporne na wyleganie
  • Szybka regeneracja po zimie
  • Odporny na osypywanie nasion

Liczba wysiewu nasion/m²:

40 wczesny
45 optymalny
50 opóźniony

 

Do pobrania

Zawartość oleju
48,3% Zawartość oleju
Zawartość glukozynolanów
10,0-12,0 Zawartość glukozynolanów
Plon ziarna
Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna
Plon oleju
Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju

Korzyści

Sprawdź, co możesz zyskać

Wysoki plon

Wysoki plon

Odporny na wyleganie

Odporny na wyleganie

Wysoka zawartość oleju

Wysoka zawartość oleju

Charakterystyka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Profil agronomiczny

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Skala: 1–3 – średnia/wolny/wczesne/niskie; 4–6 – dobra/średni/średnio wczesne/średnie; 7–9 – bardzo dobra/szybki/średnio późne/wysokie

Zalecenia uprawowe

Rośliny średniej wysokości, o dobrej zimotrwałości i odporności zwłaszcza na Phoma, zalecany zabieg ochrony kwiatów przeciw zgniliźnie twardzikowej (Sclerotinia); wymaga skracania.

Wymagania glebowe

Produkt marki Pioneer® z Katalogu Wspólnotowego, w doświadczeniach firmy Corteva Agriscience w Polsce.
Opis profili agronomicznych oraz ocena punktowa na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer®. Ocena wyznaczona na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych oraz typów gleb, wyznacza średnią dla danego rejonu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalne mogą oddziaływać negatywnie.