PT275 - rzepak

PT275

Rzepak

Wysoki plon na mocnej łodydze

 

Mieszaniec klasyczny

 

  • Bardzo wysoki plon ziarna i oleju
  • Rośliny o mocnej łodydze, odporne na wyleganie
  • Szybka regeneracja po zimie
  • Odporny na osypywanie nasion

Liczba wysiewu nasion/m²:

40 wczesny
45 optymalny
50 opóźniony

 

Do pobrania

Zawartość oleju
43,9% Zawartość oleju
Zawartość glukozynolanów
10,0-12,0 Zawartość glukozynolanów
Plon nasion
Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna
Plon oleju
Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju

Korzyści

Sprawdź, co możesz zyskać

Wysoki plon

Wysoki plon

Odporny na wyleganie

Odporny na wyleganie

Wysoka zawartość oleju

Wysoka zawartość oleju

Charakterystyka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Profil agronomiczny

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Skala: 1–3 – średnia/wolny/wczesne/niskie; 4–6 – dobra/średni/średnio wczesne/średnie; 7–9 – bardzo dobra/szybki/średnio późne/wysokie

Zalecenia uprawowe

Odmiana PT275 to wysoki potencjał plonowania na bardzo mocnej łodydze, która powoduje wysoką tolerancję na wyleganie. Siew tej odmiany zalecany jest na glebach średnich i bardzo dobrych. Bardzo szybki rozwój początkowy daje nam możliwości siewów w terminach wczesnych, optymalnych i opóźnionych. Należy jednak uwzględnić że regulacja przy siewie wczesnym może być wymagana 2 krotna. Ładnie nadrabia siewy w terminach opóźnionych. Średniowczesny termin kwitnienia i dojrzewania oraz odporność na pękanie łuszczyn  dają tej odmianie nieco więcej czasu na równomierne doschnięcie do dojrzałości zbiorczej. Bardzo dobra odmiana do siewów "Strip Till".  zalecane siewy na glebach średnich i bardzo dobrych.

Wymagania glebowe

Produkt marki Pioneer® z Katalogu Wspólnotowego, w doświadczeniach firmy Corteva Agriscience w Polsce.
Opis profili agronomicznych oraz ocena punktowa na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer®. Ocena wyznaczona na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych oraz typów gleb, wyznacza średnią dla danego rejonu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalne mogą oddziaływać negatywnie.