PT279CL - rzepak

PT279CL

Rzepak

Topowa odmiana w technologii Clearfield®

Mieszaniec klasyczny

 

  • Polecany na lepsze stanowiska glebowe
  • Bardzo dobre zaolejenie
  • Dobra zimotrwałość
  • Toleruje opóźnione terminy siewu

Liczba wysiewu nasion/m²:

40 optymalny

45 opóźniony

Do pobrania

Zawartość oleju
48,0% Zawartość oleju
Zawartość glukozynolanów
10-12,0 Zawartość glukozynolanów
Plon ziarna
Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna
Plon oleju
Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju

Korzyści

Sprawdź, co możesz zyskać

Wysoka zdrowotność

Wysoka zdrowotność

Wysoka zawartość oleju

Wysoka zawartość oleju

Charakterystyka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Profil agronomiczny

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Skala: 1–3 – średnia/wolny/wczesne/niskie; 4–6 – dobra/średni/średnio wczesne/średnie; 7–9 – bardzo dobra/szybki/średnio późne/wysokie

Zalecenia uprawowe

PT279CL może mieć tendencję do wyrastania łodyg jesienią, zaleca się stosowanie fungicydów regulujących wzrost według zaleceń producenta (zwłaszcza przy sprzyjających warunkach wzrostu).

Wymagania glebowe

Produkt marki Pioneer® z Katalogu Wspólnotowego, w doświadczeniach firmy Corteva Agriscience w Polsce.
Opis profili agronomicznych oraz ocena punktowa na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer®. Ocena wyznaczona na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych oraz typów gleb, wyznacza średnią dla danego rejonu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalne mogą oddziaływać negatywnie.