PT284 - rzepak

PT284

Rzepak

Tolerancyjny na kiłę kapusty

 

Mieszaniec klasyczny

 

  • Nowoczesna genetyka w walce z kiłą kapusty
  • Poziom plonowania na poziomie bardzo dobrych tradycyjnych mieszańców
  • Wyjątkowa zdrowotność pod kątem Phomy
  • Rośliny niewysokie, odporne na wyleganie

 

Liczba wysiewu nasion/m²:
40 wczesny
45 optymalny
50 opóźniony

Do pobrania

Zawartość oleju
44,2% Zawartość oleju
Plon nasion
Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna
Plon oleju
Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju

Korzyści

Sprawdź, co możesz zyskać

Wysoka zdrowotność

Wysoka zdrowotność

Kiłotolerancyjny

Kiłotolerancyjny

Wysoki plon

Wysoki plon

Charakterystyka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Profil agronomiczny

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Skala: 1–3 – średnia/wolny/wczesne/niskie; 4–6 – dobra/średni/średnio wczesne/średnie; 7–9 – bardzo dobra/szybki/średnio późne/wysokie

Zalecenia uprawowe

PT284 jest odmianą wysoce tolerancyjną na kiłę kapusty. Zagrożenie kiłą kapusty jest znaczne w wielu rejonach Polski. Choroba ta może powodować nawet ponad 50% strat plonów na zakażonych polach dlatego odmiana PT284 jest przeznaczona do siewów na polach gdzie problem kiły już występuje.  Wykazuje wysoką tolerancja na różne rasy kiły kapusty – wysoki poziom tolerancji na najczęściej występującą rasę – rasę 3, tolerancja również na rasy 2, 5, 6 i 8. Rośliny średniowysokie, dające  wysokie plony ziarna pośród odmian kiłotolerancyjnych. Regulację tej odmiany należy przeprowadzić zarówno na jesieni w fazie 4-6 liści oraz wiosną po ruszeniu wegetacji z początkiem strzelania w pęd. Dojrzałość zbiorczą osiąga w terminie średniowczesnym.

Wymagania glebowe

Produkt marki Pioneer® z Katalogu Wspólnotowego, w doświadczeniach firmy Corteva Agriscience w Polsce.
Opis profili agronomicznych oraz ocena punktowa na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer®. Ocena wyznaczona na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych oraz typów gleb, wyznacza średnią dla danego rejonu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalne mogą oddziaływać negatywnie.