PT297 - rzepak

PT297

Rzepak

Patent na wysoki plon

Mieszaniec klasyczny

 

  • Wysoki plon nasion i oleju z ha, odmiana osiągnęła 113,5% wzorca*
  • Wczesny wigor jesienny i szybka regeneracja po zimie
  • Bardzo dobra zdrowotność, podwyższona tolerancja na zgniliznę twardzikową
  • Wysoka tolerancja na wyleganie i podwyższona odporność na osypywanie

 

Liczba wysiewu nasion/m²:
40 wczesny
45 opóźniony

Do pobrania

Zawartość oleju
47,9% Zawartość oleju
Plon ziarna
Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna
Plon oleju
Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju

Korzyści

Sprawdź, co możesz zyskać

Wysoka zdrowotność

Wysoka zdrowotność

Wysoki plon

Wysoki plon

Odporność na wyleganie

Odporność na wyleganie

Charakterystyka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Profil agronomiczny

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Skala: 1–3 – średnia/wolny/wczesne/niskie; 4–6 – dobra/średni/średnio wczesne/średnie; 7–9 – bardzo dobra/szybki/średnio późne/wysokie

Wymagania glebowe

Produkt marki Pioneer® z Katalogu Wspólnotowego, w doświadczeniach firmy Corteva Agriscience w Polsce.
Opis profili agronomicznych oraz ocena punktowa na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer®. Ocena wyznaczona na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych oraz typów gleb, wyznacza średnią dla danego rejonu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalne mogą oddziaływać negatywnie.