PT297 - rzepak

PT299

Rzepak

Wysoki plon, wysokie zaolejenie!

Mieszaniec klasyczny

 

  • Wysoki plon nasion i oleju z ha
  • Bardzo dobry wigor jesienny i wiosenny oraz szybka regeneracja po zimie
  • Bardzo dobra zdrowotność, podwyższona tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych (gen Rlm3)
  • Odporna na wyleganie

 

Liczba wysiewu nasion/m²:
40 optymalny
50 opóźniony

Do pobrania

Zawartość oleju
47,4% Zawartość oleju
Plon nasion
Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna
Plon oleju
Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju

Korzyści

Sprawdź, co możesz zyskać

Wysoka zdrowotność

Wysoka zdrowotność

Wysoki plon

Wysoki plon

Wysoka zawartość oleju

Wysoka zawartość oleju

Charakterystyka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Profil agronomiczny

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Skala: 1–3 – średnia/wolny/wczesne/niskie; 4–6 – dobra/średni/średnio wczesne/średnie; 7–9 – bardzo dobra/szybki/średnio późne/wysokie

Zalecenia uprawowe

Odmiana PT299 to mieszaniec o bardzo dobrym tempie rozwoju jesiennego, dlatego nadaje się na siewy optymalne do opóźnionych w obsadzie od 40 do 50 roślin na m2. Odmiana bardzo dobrze nadaje się do siewu w technologii strip-till oraz do siewu punktowego. Z racji wysokiego potencjału plonotwórczego zaleca się siew odmiany PT299 na stanowiskach glebowych dobrych lub średnich. Jesienią w fazie 4-6 liści rzepaku, należy wykonać zabieg ochronny o charakterze regulacyjno-fungicydowym, który należy powtórzyć wiosną po ruszeniu wegetacji. W okresie okołokwitnieniowym należy wykonać zabieg fungicydowy, np. preparatem Capartis, w celu maksymalnego zabezpieczenia plantacji przed zgnilizną twardzikową, czernią krzyżowych.

Wymagania glebowe

Super oferta
Super oferta

Super promocja 5 plus 1 

Kup 5 worków, a 6 dostaniesz za 1 zł!

Produkt marki Pioneer® z Katalogu Wspólnotowego, w doświadczeniach firmy Corteva Agriscience w Polsce.
Opis profili agronomicznych oraz ocena punktowa na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer®. Ocena wyznaczona na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych oraz typów gleb, wyznacza średnią dla danego rejonu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalne mogą oddziaływać negatywnie.