PT302

PT302

Rzepak

Stabilne plonowanie w doświadczeniach w całej Europie

 

Mieszaniec klasyczny

 

  • Plon nasion 116%*, zawartość białka i włókna na poziomie wzorca
  • Dobra odporność na choroby podstawy łodygi – powyżej wzorca
  • Dobrze zaadaptowany do różnych warunków klimatyczno-glebowych
  • Podwyższona tolerancja na osypywanie

 

Liczba wysiewu nasion/m²:
40 wczesny
45 optymalny

* Wyniki za 2020 rok, z pierwszego roku badań w Polsce

Do pobrania

Zawartość oleju
46,8% Zawartość oleju
Zawartość glukozynolanów
9,8 Zawartość glukozynolanów
Plon nasion
Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna
Plon oleju
Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju

Korzyści

Sprawdź, co możesz zyskać

Wysoka zimotrwałość

Wysoka zimotrwałość

Wysoki plon

Wysoki plon

Wysoka zawartość oleju

Wysoka zawartość oleju

Charakterystyka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Profil agronomiczny

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Skala: 1–3 – średnia/wolny/wczesne/niskie; 4–6 – dobra/średni/średnio wczesne/średnie; 7–9 – bardzo dobra/szybki/średnio późne/wysokie

Zalecenia uprawowe

Odmiana PT302 to mieszaniec o dobrym tempie rozwoju jesiennego, dlatego nadaje się na siewy optymalne do opóźnionych w obsadzie od 40 do 50 roślin na m2. Odmiana bardzo dobrze nadaje się do siewu w technologii strip-till oraz do siewu punktowego. Z racji wysokiego potencjału plonotwórczego zaleca się siew odmiany PT302 na stanowiskach glebowych dobrych lub średnich. Jesienią w fazie 4-6 liści należy wykonać zabieg ochronny o charakterze regulacyjno-fungicydowym, który należy powtórzyć wiosną po ruszeniu wegetacji. W okresie okołokwitnieniowym należy wykonać zabieg fungicydowy, np. preparatem Capartis, w celu maksymalnego zabezpieczenia plantacji przed zgnilizną twardzikową, czernią krzyżowych.

Wymagania glebowe

 

Produkt marki Pioneer® z Katalogu Wspólnotowego, w doświadczeniach firmy Corteva Agriscience w Polsce.
Opis profili agronomicznych oraz ocena punktowa na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer®. Ocena wyznaczona na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych oraz typów gleb, wyznacza średnią dla danego rejonu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalne mogą oddziaływać negatywnie.