PT303

Rzepak

Pierwsza odmiana z najwyższą tolerancją na zgniliznę twardzikową!

  • Wybitna zdrowotność: najwyższa tolerancja na zgniliznę twardzikową, wysoka na cylindrosporiozę, podwyższona na TuYV i suchą zgniliznę kapustnych

    Wyjątkowa odporność na wyleganie

    Bardzo wysoki i stabilny plon 118%* w doświadczeniach COBORU

    Bardzo wysoka zawartość oleju

    Rejestracja w Krajowym Rejestrze COBORU w roku 2022

 

Liczba wysiewu nasion/m²:
40 wczesny
45 optymalny

 

* wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU z 2020 r.

Zawartość oleju
47,4% Zawartość oleju
Zawartość glukozynolanów
10,0 Zawartość glukozynolanów
Plon nasion
Plon nasion Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna
Plon oleju
Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju

Korzyści

Sprawdź, co możesz zyskać

Wysoka zdrowotność

Wysoka zdrowotność

Wysoki plon

Wysoki plon

Wysoka zawartość oleju

Wysoka zawartość oleju

Charakterystyka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Profil agronomiczny

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Skala: 1–3 – średnia/wolny/wczesne/niskie; 4–6 – dobra/średni/średnio wczesne/średnie; 7–9 – bardzo dobra/szybki/średnio późne/wysokie

Zalecenia uprawowe

Odmiana PT303 to mieszaniec o dobrym tempie rozwoju jesiennego, dlatego nadaje się na siewy optymalne do opóźnionych w obsadzie od 40 do 50 roślin na m2. Odmiana bardzo dobrze nadeje się do siewu w technologii Strip-till oraz do siewu punktowego. Z racji wysokiego potencjału plonotwórczego zaleca się sianie odmiany PT303 na stanowiskach glebowych dobrych lub średnich. Jesienią w fazie 4-6 liści należy wykonać zabieg ochronny o charakterze regulacyjno-fungicydowym, który należy powtórzyć wiosną po ruszeniu wegetacji. Odmiana charakteryzuje się podwyższoną tolerancją przeciwko zgniliźnie twardzikowej, jednak w okresie okołokwitnieniowym najlepiej wykonać 1 zabieg o charakterze fungicydowym (w fazie opadania pierwszych płatków kwiatowych lub nieco później), w celu maksymalnego zabezpieczenia plantacji przed czernią krzyżowych. Nie rekomendujemy desykowania tej odmiany.

Wymagania glebowe

 

Produkt marki Pioneer® z Katalogu Wspólnotowego, w doświadczeniach firmy Corteva Agriscience w Polsce.
Opis profili agronomicznych oraz ocena punktowa na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer®. Ocena wyznaczona na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych oraz typów gleb, wyznacza średnią dla danego rejonu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalne mogą oddziaływać negatywnie.