PT314 - rzepak

PT314

Rzepak

Nowa generacja odmian, wysokie stabilne plony

 

Mieszaniec klasyczny

 

  • Wysoki i stabilny plon nasion i oleju z ha
  • Plon nasion – na poziomie 110,3% (2022) i 113% (2021) wzorca, co odpowiednio przełożyło się na 52,3 dt/ha i 53,7 dt/ha plonu nasion w badaniach rejestracyjnych COBORU*
  • Bardzo dobra tolerancja na osypywanie sie nasion
  • Wysoka tolerancja na TuYV (wirus żółtaczki rzepy)
  • Dobry wigor przy wschodach, doskonały rozwój jesienią, szybki start po zimie

 

Liczba wysiewu nasion/m²:
40 wczesny
45 optymalny

Do pobrania

Zawartość oleju
44,5% Zawartość oleju
Plon nasion
Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna
Plon oleju
Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju

Korzyści

Sprawdź, co możesz zyskać

Wysoki plon

Wysoki plon

Wysoka zimotrwałość

Wysoka zimotrwałość

Wysoka zawartość oleju

Wysoka zawartość oleju

Charakterystyka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Profil agronomiczny

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Skala: 1–3 – średnia/wolny/wczesne/niskie; 4–6 – dobra/średni/średnio wczesne/średnie; 7–9 – bardzo dobra/szybki/średnio późne/wysokie

Zalecenia uprawowe

Odmiana PT314 to nowy mieszaniec w ofercie firmy Pioneer, odznaczająca się bardzo szybkim rozwojem jesiennym, w związku z czym zalecana jest do siewu w terminie optymalnym i opóźnionym przy obsadzie 40 i 50 roślin/m2. Odmianę PT314 można wysiewać także w terminie wczesnym, ale w takiej sytuacji należy uwzględnić ewentualność dwukrotnej regulacji rzepaku jesienią, w fazie 4-6 liści (BBCH 14-16) i 7-8 liści (BBCH 17-18).

Jesienią przy jednorazowym zabiegu regulacyjno-fungicydowym, zabieg należy wykonać w fazie 4-6 liści (BBCH 14-16), który należy powtórzyć wiosną po ruszeniu wegetacji w fazie od początku wydłużania pędu do zauważalnych 5 międzywęźli (BBCH 30-35). W okresie około kwitnieniowym ze względu na tolerancję na zgniliznę twardzikową można przeprowadzić 1 zabieg fungicydowy, w celu maksymalnego zabezpieczenia plantacji przed zgnilizną twardzikową i czernią krzyżowych.

Odmiana charakteryzuje się także bardzo dobrym wigorem wiosennym, oraz bardzo dobrą regeneracją po zimie. Nadaje się do siewu w technologii Strip-till oraz do siewu punktowego. Z racji wysokiego potencjału plonotwórczego należy ona do odmian o intensywnej agrotechnice i może być uprawiana na średnich i dobrych kompleksach glebowych. Odmiana ta niesie ze sobą genetyczną tolerancję na zgniliznę twardzikową oraz na wirusa żółtaczki rzepy.

Wymagania glebowe