PX125CL - rzepak

PX125CL

Rzepak

Postaw na dobrą ochronę

Mieszaniec półkarłowy

 

  • Rozwiązanie na pola z dużą liczbą samosiewów rzepaku
  • Umiarkowany rozwój jesienny, rośliny nie wybujają przed zimą
  • Niskie rośliny o dużej liczbie rozgałęzień bocznych, niskie osadzenie szyjki
  • korzeniowej
  • Niższe koszty technologii uprawy

 

Liczba wysiewu nasion/m²:
40 wczesny
45 optymalny

Do pobrania

Zawartość oleju
47,3% Zawartość oleju
Zawartość glukozynolanów
13,0 Zawartość glukozynolanów
Plon ziarna
Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna
Plon oleju
Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju

Korzyści

Sprawdź, co możesz zyskać

Odporność na wyleganie

Odporność na wyleganie

Wysoka zimotrwałość

Wysoka zimotrwałość

Charakterystyka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Profil agronomiczny

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Skala: 1–3 – średnia/wolny/wczesne/niskie; 4–6 – dobra/średni/średnio wczesne/średnie; 7–9 – bardzo dobra/szybki/średnio późne/wysokie

Zalecenia uprawowe

Dobrze znosi wczesne siewy, nie wymaga wiosennego skracania, a jedynie jesiennego, stożek wzrostu nisko umieszczony. Niski wzrost ułatwia wykonywanie zabiegów w kwitnącym łanie.

Wymagania glebowe

Produkt marki Pioneer® z Katalogu Wspólnotowego, w doświadczeniach firmy Corteva Agriscience w Polsce.
Opis profili agronomicznych oraz ocena punktowa na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer®. Ocena wyznaczona na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych oraz typów gleb, wyznacza średnią dla danego rejonu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalne mogą oddziaływać negatywnie.