PX125CL - rzepak

PX125CL

Rzepak

Topowa odmiana w technologii Clearfield®

 

Mieszaniec półkarłowy

 

  • Rozwiązanie na pola z dużą liczbą samosiewów rzepaku
  • Bardzo dobre zaolejenie
  • Dobra zimotrwałość
  • Toleruje opóźnione terminy siewu

 

Liczba wysiewu nasion/m²:
40 optymalny
45 opóźniony

Do pobrania

Zawartość oleju
43,1% Zawartość oleju
Zawartość glukozynolanów
13,0 Zawartość glukozynolanów
Plon nasion
Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna
Plon oleju
Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju

Korzyści

Sprawdź, co możesz zyskać

Odporność na wyleganie

Odporność na wyleganie

Wysoki plon

Wysoki plon

Wysoka zawartość oleju

Wysoka zawartość oleju

Charakterystyka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Profil agronomiczny

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Skala: 1–3 – średnia/wolny/wczesne/niskie; 4–6 – dobra/średni/średnio wczesne/średnie; 7–9 – bardzo dobra/szybki/średnio późne/wysokie

Zalecenia uprawowe

Odmiana PX125CL to mieszaniec półkarłowy z grupy Clearfield, umożliwiający zastosowanie systemu ochrony herbicydowej opartego o substancję czynną imazamoks. Odmiana zalecana jest do siewów w terminie wczesnym i optymalnym, w obsadzie od 40 do 45 roślin na m2. Odmiana bardzo dobrze nadaje się do siewu w technologii strip-till oraz do siewu punktowego. Odmiana uniwersalna pod kątem doboru stanowisk glebowych - od gleb słabszych do najlepszych Jesienią w fazie 4-6 liści rzepaku należy wykonać fungicydowy zabieg ochronny o charakterze regulacyjnym. Wczesną wiosną po ruszeniu wegetacji nie wykonujemy zabiegu regulacyjnego, a jedynie zabieg fungicydowy. Aby w pełni wykorzystać potencjał roślin i zabezpieczyć je przed zgnilizną twardzikową i innymi chorobami (np. czernią krzyżowych, szarą pleśnią), w okresie kwitnienia należy wykonać jeden, a w przypadku dużej presji chorobowej dwa zabiegi fungicydowe (drugi zabieg ok. 3 tygodnie po pierwszym zabiegu).

Wymagania glebowe

Produkt marki Pioneer® z Katalogu Wspólnotowego, w doświadczeniach firmy Corteva Agriscience w Polsce.
Opis profili agronomicznych oraz ocena punktowa na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer®. Ocena wyznaczona na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych oraz typów gleb, wyznacza średnią dla danego rejonu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalne mogą oddziaływać negatywnie.