PX131 - rzepak

PX131

Rzepak

Nowa genetyka Maximus®

 

Mieszaniec półkarłowy

 

  • Nowa generacja odmian Maximus®, gwarantująca wysoki plon nasion
  • Bardzo dobre zaolejenie
  • Znakomita zimotrwałość i odporność na wczesne przymrozki wiosenne
  • Wyróżnia się odpornością na choroby, szczególnie na Phomę

 

Liczba wysiewu nasion/m²:
40 wczesny
50 optymalny

Do pobrania

Zawartość oleju
45,3% Zawartość oleju
Plon nasion
Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna
Plon oleju
Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju

Korzyści

Sprawdź, co możesz zyskać

Wysoka zawartość oleju

Wysoka zawartość oleju

Wysoki plon

Wysoki plon

Wysoka zimotrwałość

Wysoka zimotrwałość

Charakterystyka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Profil agronomiczny

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Skala: 1–3 – średnia/wolny/wczesne/niskie; 4–6 – dobra/średni/średnio wczesne/średnie; 7–9 – bardzo dobra/szybki/średnio późne/wysokie

Zalecenia uprawowe

PX131 nowość w kategorii odmian Maximus. Należy do odmian tolerujących słabsze stanowiska glebowe. Wykazuje też tolerancję na okresowe niedobory wody. Z uwagi na wolny rozwój jesienny odmianę wysiewamy w terminie wczesnym bądź optymalnym. Odmiana nie nadrobi strat czasowych wynikających z opóźnienia terminu siewu. Podobnie jak przy odmianie PX113 stosujemy zabieg fungicydowy w fazie 4-6 liścia głównie w kierunku ochrony przed Phomą. Regulacja pędu głównego podobnie jak przy PX113. W okresie wegetacji wiosennej możemy zrezygnować ze skracania, koncentrując się na ochronie fungicydowej. Szczególnie ważny moment na opadanie płatków kwiatowych i regulacji sclerotinii.  
 

Wymagania glebowe

Produkt marki Pioneer® z Katalogu Wspólnotowego, w doświadczeniach firmy Corteva Agriscience w Polsce.
Opis profili agronomicznych oraz ocena punktowa na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer®. Ocena wyznaczona na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych oraz typów gleb, wyznacza średnią dla danego rejonu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalne mogą oddziaływać negatywnie.