PX131 - rzepak

PX141

Rzepak

Wysoki plon i wyższa zdrowotność

 

Mieszaniec półkarłowy

 

  • Podwyższona tolerancja na zgniliznę twardzikową
  • Podwyższona odporność na osypywanie
  • Wysoka odporność na wyleganie
  • Wysoki potencjał plonowania i zawartość oleju

 

Liczba wysiewu nasion/m²:
40 wczesny
50 optymalny

Do pobrania

Zawartość oleju
48,0% Zawartość oleju
Plon nasion
Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna
Plon oleju
Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju

Korzyści

Sprawdź, co możesz zyskać

Wysoka zawartość oleju

Wysoka zawartość oleju

Wysoki plon

Wysoki plon

Wysoka zimotrwałość

Wysoka zimotrwałość

Charakterystyka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Profil agronomiczny

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Skala: 1–3 – średnia/wolny/wczesne/niskie; 4–6 – dobra/średni/średnio wczesne/średnie; 7–9 – bardzo dobra/szybki/średnio późne/wysokie

Zalecenia uprawowe

Odmiana PX141 to mieszaniec półkarłowy o wolniejszym tempie rozwoju jesienią, dlatego rekomendowany jest do siewów w terminie wczesnym i optymalnym przy obsadzie od 40 do 50 roślin na m2. Odmiana nie jest zalecana do siewów w terminach opóźnionych. Nadaje się na stanowiska glebowe od słabszych do najlepszych. Jesienią w fazie 4-6 liści należy wykonać zabieg ochronny o charakterze regulacyjno-fungicydowym w dawce dla odmian półkarłowych, czyli w ilości ok. 70% dawki wyjściowej dla odmian klasycznych, Na wiosnę nie należy stosować zabiegów regulacyjnych, lecz jedynie zabiegi fungicydowe oparte na substancjach niewykazujących właściwości regulacyjnych. W okresie okołokwitnieniowym należy wykonać zabieg fungicydowy, np. preparatem Capartis, w celu maksymalnego zabezpieczenia plantacji przed zgnilizną twardzikową, czernią krzyżowych
 

Wymagania glebowe

Produkt marki Pioneer® z Katalogu Wspólnotowego, w doświadczeniach firmy Corteva Agriscience w Polsce.
Opis profili agronomicznych oraz ocena punktowa na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer®. Ocena wyznaczona na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych oraz typów gleb, wyznacza średnią dla danego rejonu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalne mogą oddziaływać negatywnie.