P64HE143

  • Słonecznik

Stabilny i wydajny

 

Cechy:

  • - Wysoki plon niełupek przy bardzo dobrym poziomie zaolejenia
  • - Mocne łodygi, niełupki średniej wielkości, kształt owalny
  • - Wysoka tolerancja na najważniejsze choroby słonecznika

Charakterystyka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Profil agronomiczny

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Skala: 1–3 – niski/wolny, słaba, wolne; 4–6 – dobry/dobra/dobre; 7–9 – bardzo dobry/bardzo dobra/bardzo dobre

Zalecenia uprawowe

Odmiany słonecznika polecamy na gleby szybko nagrzewające się, bez nadmiernego zagęszczenia gleby. Na glebach lekkich ważne jest ograniczenie parowania wody w okresie wiosennym.

Zalecany przedplon: zboże (bardzo dobry) i kukurydza (dobry)

Zalecana obsada (tys./ha): 60–65

Wymagania glebowe