P64LE136

  • Słonecznik

Nowa generacja słonecznika o wysokim zaolejeniu i bardzo wysokim potencjale plonowania
 

Cechy:

  • - Odmiana średnio wczesna
  • - Bardzo wysoka zawartość kwasu oleinowego
  • - Bardzo wysoka odporność na znane rasy maczniaka rzekomego
  • - Tolerancja na stres spowodowany suszą
  • - Odmiana odporna na tribenuron metylowy

Charakterystyka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Profil agronomiczny

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Skala: 1–3 – niski/wolny, słaba, wolne; 4–6 – dobry/dobra/dobre; 7–9 – bardzo dobry/bardzo dobra/bardzo dobre

Zalecenia uprawowe

Odmiany słonecznika polecamy na gleby szybko nagrzewające się, bez nadmiernego zagęszczenia gleby. Na glebach lekkich ważne jest ograniczenie parowania wody w okresie wiosennym.

Zalecany przedplon: zboże (bardzo dobry) i kukurydza (dobry)

Zalecana obsada (tys./ha): 55–60

Wymagania glebowe