Innowacyjność grupy produktów Rapid React™

Inokulanty Pioneer Corteva opracowywane są z wykorzystaniem specjalistycznych unikalnych szczepów bakterii, które zwiększają wydajność kiszonki z kukurydzy, traw i zbóż. Dzięki temu nasi Klienci mają pewność, że  korzystają z wiodącej technologii inokulacji stworzonej dzięki ogromnemu zaangażowaniu naszego zespołu w badania i rozwój.

Testy w gospodarstwach rozpoczęły się w 2015 r., a już w roku 2018 przełomowa technologia pojawiła się w Polsce.  W ofercie Pioneer Corteva inokulanty Rapid React™ dostępne są od 2019 r. ,.

SZYBSZY DOSTĘP DO KISZONEK, KONTROLA TEMPERATURY I REDUKCJA STRAT SUCHEJ MASY to właśnie wyznaczniki najnowszej generacji inokulantów z technologią stabilizacji tlenowej Rapid React.


11 C33 Rapid React™ – do kukurydzy

Firma Pioneer Corteva, bazując na sprawdzonej linii inokulantów Pioneer®, opracowała nową, przełomową technologię stabilizacji tlenowej Rapid React™, która usprawnia proces fermentacji i przekształca rośliny w paszę w ciągu zaledwie siedmiu dni. Do tej pory uzyskanie pełnego efektu możliwe było po 6–8 tygodniach! Technologia stabilizacji tlenowej Rapid React, która została potwierdzona w wielu badaniach i testach, zapewnia:

 • szybszą stabilizację tlenową kiszonki, której efektem jest uzyskanie stabilnej paszy w ciągu zaledwie 7 dni;
 • nowy szczep bakterii Lactobacillus buchneri (zgłoszenie patentowe, certyfikat z 25.06.2014);
 •  zwiększoną efektywność fermentacji, minimalizację strat suchej masy i dostęp do paszy z wielu ścian wybierania.


11G22 Rapid React™ – do traw, GPS

Inokulanty Pioneer Corteva 11C33, 11G22, 11B91 z technologią stabilizacji tlenowej Rapid React™ są przełomowym osiągnięciem firmy w zakresie zintegrowanych rozwiązań żywieniowych. Innowacja ta zapewnia pełną stabilizację kiszonki w ciągu zaledwie siedmiu dni. Podobnie jak pozostałe inokulanty Pioneer®, produkty 11C33, 11G22,11B91 pomagają maksymalizować wartość paszy.

Szybka stabilizacja tlenowa

Technologia stabilizacji tlenowej Rapid React wykorzystuje unikalne szczepy bakterii, które działają błyskawicznie, zakiszając rośliny i przekształcając je w paszę w ciągu zaledwie siedmiu dni. Zalety nowej technologii:

 • szybszy dostęp do pełnowartościowej kiszonki;
 • stabilność silosów po otwarciu;
 • przedłużony czas użytkowania silosów.11B91 Rapid React™ – CCM, ziarno kukurydzy i zbóż

Wyższa wartość kiszonki

Technologia stabilizacji Rapid React™ wykorzystuje bakterie nowej generacji L. buchneri, które każdego dnia pomagają poprawić jakość kiszonek z każdej tony materiału roślinnego dzięki:

 • usprawnieniu fermentacji;
 • zminimalizowaniu strat suchej masy;
 • zmniejszeniu psucia się kiszonki na górze i na dnie silosu lub pryzmy;
 • przyjemnemu zapachowi;
 • zwiększeniu smakowitości.

Bez względu na to, czy potrzebujesz inokulantu, który zmniejsza straty suchej masy (DM), czy inokulantu, który nie tylko redukuje straty DM, ale też obniża temperaturę kiszonki i umożliwia szybszy dostęp do paszy, korzystając ze sprawdzonych inokulantów firmy Pioneer® poprawiasz wydajność kiszonki, a Twoja inwestycja przyniesie wymierne korzyści.